Rumahku Syurgaku

Portalnya Keluarga Bahagia

Sebuah ikhtiar untuk meraih cinta Ilahi

Saya manusia yang sedang berjuang untuk mengabdi pada Allah. Dalam perjuangan yang masih panjang, harus terus memperbaiki diri. Semua proses harus dijalani dengan niat tulus, ikhtiar sungguh-sungguh, kerja keras, tuntas, ikhlas; sabar & syukur, penuh tawakal dan ridho dengan ketentuan Allah SWT. Saya yakin dengan janji-Nya, semua yang diperintahkan-Nya pasti ada banyak kebaikan, apa yang dilarang-Nya pasti ada mudharat. Doa-doa kita, akan terkabul pada waktu yang ditetapkan-Nya. Allah Maha Tahu yang terbaik buat kita. Semoga selalu dibimbing dan dimudahkan untuk mendapat ridha dan cinta-Nya. Semoga selalu dibimbing menjadi keluarga penuh barakah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.. Rabbana hablanaa min azwajinaa wadzurriytatina qurrata a’yun waj’alnaa lil muttaqiina imama. Allahumma yassir wa laa tu’asir. Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Aamiin..